Ontwikkeling prototype van een machine die slurven kan vullen met een absorberend materiaal

Machines4Green B.V. en Buma Bemiddeling B.V. zijn voornemens om een prototype te ontwikkelen van een machine die slurven kan vullen met een absorberend materiaal en waardoor tijdelijke dijken kunnen worden gerealiseerd. De slurf zal dan kunnen worden neergelegd op locaties waar wateroverlast of dijkdoorbraak wordt verwacht. Wanneer het water omhoog komt zal het materiaal in de slurf naar verwachting het water opzuigen, zwaar worden en vervolgens het water tegen houden.

Gedacht wordt aan slurven van zwaar geotextiel (het juiste materiaal zal moeten worden bepaald binnen onderhavig project). Daarnaast zal een tunnelsysteem worden ontwikkeld.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en EFRO.

.