Machines4Green ontwikkelt een prototype van een elektrische aandrijving voor een radiografisch bestuurde grasmaaier.

Het doel van dit project is het aantonen van het werkingsprincipe van de te ontwikkelen elektrische aandrijving. Het gewenste resultaat is het opleveren van een prototype dat voldoet aan alle gestelde eisen.

Binnen onderhavig project zal een prototype van een elektrische aandrijving worden ontwikkeld dat kan worden toegepast in een radiografisch bestuurde grasmaaier. Hiermee wordt beoogd tegemoet te komen aan de behoefte om CO2-neutraal te werken. Beoogd wordt dit te realiseren door de machines elektrisch aan te drijven en de benodigde accu’s op te laden met groene stroom. Groene stroom is inmiddels ruimschoots beschikbaar.

Daarnaast biedt elektrisch aandrijven nog het voordeel van minder lawa ai voor de omgeving en de bediener. Op het gebied van ARBO zal dus ook nog fors worden bijgedragen.