Download hier gratis een kosten vergelijking van het maaien van bermen en taluds: Trekker met maaiarm versus een radiografisch bestuurbare maaier.